Preskoči na glavno vsebino

Zgodovina lekarne Mozirje

Zgodovina javne lekarne v Mozirju se začne leta 1933, ko je mr.ph. Zora Zore-Volovšek začela postopek preverjanja možnosti za razpis koncesije javne lekarne na trgu Mozirje. Njena namera o ustanovitvi javne lekarne pa je naletela na ostro nasprotovanje celjskih in bližjih lekarnarjev, protestirali pa so tudi razni zdravniki z domačimi lekarnami iz Luč, Gornjega Grada in Mozirja. Pred tem, do leta 1935 je poleg zdravniške službe vodil še priročno lekarno dr. Roman Lesnika. Po tem letu pa je v Mozirju začela poslovati prva javna lekarna, katere lastnica je bila mag. Zora Zore Volovšek.

Lekarna je bila po koncu 2. svetovne vojne odvzeta in leta 1949 podržavljena. Od takrat naprej je delovala pod vodstvom mag. Mite Gorogranc in to v hiši dr. Novaka. Za to obdobje je bilo značilnih bore malo gotovih zdravil zato se je večina zdravil izdelovala v lekarni po lastnih recepturah kot denimo: sirupi (Plantaginis sirupus), miksture (Mixtura Bing, Mixtura Capsici Composita (Expeler), Mixtura oleosa balsamica (Elsafluid) in praški (Pulveris compositi, Pulveris sedativi compositi). Omembe vredna je tudi receptura, kjer so razredčeni klorovodikovi kislini in sirupu Simplexu kot korigens okusa dodali malinovec, ki so ga prej sami izdelali.

Po izgradnji nove poslovne stavbe, se je lekarna v začetku 70ih let preselila v sedanje prostore.

Leta 1968 je prišlo do združitve lekarn Mozirje, Šoštanj in Velenje, po letu 1983 pa so se te lekarne povezale še z bolnišnico Topolšica in ostalimi zdravstvenimi domovi v Zgornji Savinjski in Šaleški regiji v skupni Zdravstveni center Velenje.

Vse do leta 1992 je lekarna Mozirje delovala kot enota lekarne Velenje, od takrat dalje pa deluje kot samostojni javni zavod Lekarna Mozirje, ki danes združuje matično lekarno Mozirje, podružnično lekarno na Ljubnem ob Savinji s priročno zalogo zdravil v ambulanti Luče, ter podružnično lekarno Nazarje.

Do konca leta 1997 je lekarno Mozirje vodila Helena Gogala, mag. farm., ki se je v lekarni zaposlila že leta 1968 in kmalu postala upravnica, upokojitev pa je dočakala kot direktorica zavoda. Za njo je vodenje prevzela Rosita Aubreht, mag.farm.

Lekarniška podružnica na Ljubnem deluje v prostorih ZD Ljubno že od leta 1971. Njena notranjost je bila delno obnovljena leta 1994, v celoti pa so jo preuredili in posodobili leta 2004. Leta 2015 pa je bila ustanovljena še lekarniška podružnica v Nazarjah. Obe podružnici sedaj delujeta v novih sodobnih prostorih, ki so prijazni zaposlenim in vsem obiskovalcem, ki tam iščejo nasvete in pomoč pri skrbi za svoje zdravje.

Leta 2017 so bili prostori lekarne Mozirje popoloma prenovljeni. 

Javni zavod Lekarna Mozirje opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti, kar pomeni, da zagotavlja preskrbo z zdravili za prebivalstvo ter zdravstvene in druge organizacije. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o njihovi varni uporabi. Poleg lekarniške opravlja še naslednje dejavnosti: preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi in medicinsko tehničnimi pripomočki, preskrbo s sredstvi za nego in varovanje zdravja, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, izdajanje veterinarskih ter homeopatskih zdravil.

 

Vir: Knjiga Arhiv Javnega zavoda Lekarna Mozirje - O lekarnah na Celjskem od Mozirja do Podčetrtka - avtor Štefan Predin, mag.farm.  

 

Pripravila: Irma Kaker, farmacevtski tehnik