Poslanstvo in vizija Lekarne Mozirje

V lokalnem okolju želimo biti prepoznani po kvalitetnem in odgovornem delu ter korektnem odnosu do naših obiskovalcev. Naše najpomembnejše poslanstvo je kvalitetna preskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo pravilno in varno uporabo.

Hiter razvoj stroke in pojav novih izdelkov na trgu, zahtevata od zaposlenih nenehno nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanja, ki pa ga z  velikim veseljem prenašamo tudi na mlade. Že vrsto let smo imenovani za učni zavod in omogočamo opravljanje pripravništva in praktičnega usposabljanja bodočim delavcem v farmacevtski stroki.

Zagotoviti želimo dobre delovne pogoje in prijazno delovno okolje, ker le tako lahko obiskovalcem nudimo najboljše možno svetovanje ter preskrbo z zdravili.

Smo v postopku prevzemanja integriranega sistema vodenja, s čimer bomo tudi na formalen način potrdili kakovost našega poslovanja.

 

Direktorica:

Rosita Aubreht mag. farm.