Preskoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Lekarne Mozirje, ki se nahaja na naslovu http://www.lekarna-mozirje.si.

Lekarna Mozirje se zavezuje omogočati spletno stran http://www.lekarna-mozirje.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju ZDSMA).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani dodali vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletne strani prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko:

  • spremenijo kontrast barv,
  • vključijo desaturacijo (črno-bele barve),
  • spremenijo velikost besedil,
  • spremenijo pisavo in
  • vključijo podčrtavanje vseh povezav.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran Lekarne Mozirje je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal. Nesorazmerno breme ocenjujemo s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika. Vse informacije iz spletnega mesta so uporabnikom dostopne tudi na:

Primeri vsebin, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

  • Nekateri predstavitveni vizualni elementi, ki so del strukture (oblike) spletne strani, nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila ali pa nadomestnega besedila nimajo. Njegovo dodajanje bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se slike ne nanašajo na vsebino ampak na obliko spletne strani in ne bi imele sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.
  • Na spletni strani so lahko tudi skenirani dokumenti in drugi programsko skenirani dokumenti ter vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

 

Povratne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info@lekarna-mozirje.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

 

Nadzor nad izvajanjem določb od 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: 01 555 58 48
E-mail: gp.irsid@gov.si

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 23.9.2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 7.9.2023.