Evidenca oddanih javnih naročil za leto 2018 od 10.000,00 EUR dalje

Zaporedna številka

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Naziv predmeta

Vrednost brez DDV

Izbrani ponudnik

1.

Splošno

Storitev

Vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema

13.000,00

HAKL IT d.o.o. Murska Sobota