Evidenca oddanih javnih naročil za leto 2019 od 10.000,00 EUR dalje

Zaporedna številka

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Naziv predmeta

Vrednost brez DDV

Izbrani ponudnik

1.

Splošno

Storitev

Vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema

13.000,00

HAKL IT d.o.o.
Ulica Štefana Korača 10
9000 Murska Sobota

2.

Splošno

Storitev

Vzdrževanje računalniške strojne in sistemske programske opreme

18.675,28

GOV-IS, d.o.o.
Ozare 19
2380 Slovenj Gradec

 

Evidenca oddanih javnih naročil za leto 2018 od 10.000,00 EUR daljeZaporedna številka

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Naziv predmeta

Vrednost brez DDV

Izbrani ponudnik

1.

Splošno

Storitev

Vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema

13.000,00

HAKL IT d.o.o. Murska Sobota