Preskoči na glavno vsebino

Kakovost

Kazalniki kakovosti za JZ Lekarno Mozirje za leto 2021

Anketa obiskovalcev lekarn

V obdobju med 14. in 25. februarjem smo zbirali ankete uporabnikov, ki obiskujejo vse 3 enote našega javnega zavoda. Skupaj smo zbrali 80 anket. Vprašalnik smo letos malo preuredili, osvežili. Iz odgovorov je razvidno, da so obiskovalci s storitvami v glavnem zadovoljni. S trditvama, da je svetovanje razumljivo in strokovno ter da so zaposleni prijazni, se je strinjalo okoli 95% anketirancev. Nekoliko izstopajo odgovori na vprašanji 3 in 4, pri čemer se je s trditvama delno strinjalo okoli 10% in ni strinjalo okoli 2%  vprašanih. Že pred anketo smo med delom sami ugotovili, da so se pričakovanja obiskovalcev v času pandemije Covida-19 glede farmacevtskih intervencij precej dvignila – zdravniki (vsaj v našem lokalnem okolju) so postali težje dostopni, sestre se velikokrat ne oglašajo na telefon… Ljudje zato velikokrat pričakujejo od nas, da bomo klicali v ambulanto za vsak manjkajoč recept, ki so jim ga po telefonu sicer obljubili. Reklamacij imamo malo, se jih pa trudimo karseda hitro rešiti v korist pacientov. Nekoliko nižji odstotek odgovorov se strinjam sta na vprašanji 7. in 8. dobili obe podružnici, kar je povsem razumljivo. Založenost z zdravili in ostalim blagom je najboljša v Mozirju (glavna in največja enota), kjer je bila dostopnost do storitev v času prvega vala pandemije okrnjena za nekaj ur le kratko časovno obdobje, bolj se je skrajšanje delovnega časa poznalo na obeh podružnicah, ki sta že sicer odprti le polovico dneva.

Rezultati (povprečna ocena):

 

 

Ocena 2021

1.

Svetovanje je razumljivo in strokovno.

4,825

2.

Zaposleni so prijazni.

4,8

3.

Če je potrebno, farmacevt v lekarni stopi v stik z mojim zdravnikom.

4,625

4.

Zaposleni se trudijo, da ne čakam po nepotrebnem.

4,75

5.

Reševanje reklamacij je ustrezno (hitro).

4,8

6.

Lekarniški prostori so primerno urejeni.

4,9

7.

Založenost lekarne z zdravili/ostalim blagom je ustrezna.

4,75

8.

Dostopnost do lekarniških storitev se v času pandemije Covid-19 ni spremenila.

4,7

 

Povprečna ocena

4,77


Kazalci obremenjenosti zaposlenih


 

2017

2018

2019

2020

2021

Število prebivalcev / farmacevta

2452,5

2463,3

2471

2096

1973

Število izdanih receptov / farmacevta

18.743

19.148

19.674

17.446

16.420

Število opravljenih točk / farmacevta / leto

16.375

16.530

16.852

14.344

13.591

Delež intervencij v vseh izdanih receptih

2,66%

2,5%

1,94%

1,4%

1,7%

Delež strokovnih intervencij

86,62%

89%

88,35%

89,0%

91,8%

Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne intervencije

5,39%

8,97%

15,41%

21,7%

22,0%