Preskoči na glavno vsebino

Kakovost

Kazalniki kakovosti za JZ Lekarno Mozirje za leto 2019

Anketa obiskovalcev lekarn

Ankete smo zbirali v obdobju med 1. in 28. 2. 2020. Obiskovalci so izpolnili 54 anket. Iz rezultatov ankete lahko sklepamo, da se farmacevti bolnikom skrbno posvetijo, kar prepoznajo in cenijo tudi bolniki sami. Farmacevti so tudi pripravljeni stopiti v stik z zdravnikom, v kolikor presodijo, da je to potrebno. V podružnici Ljubno ob Savinji še vedno predstavlja problem majhnost podružnice (predvsem oficine in materialke) ter pomanjkanje prostora za zasebni pogovor. V letošnjem letu je predvidena delna prenova te podružnice, s čimer bomo pridobili nekaj dodatnega prostora za shranjevanje zdravil (omogočena bo tudi boljša preglednost izdelkov v oficini). Uporabniki so z založenostjo lekarn v glavnem zadovoljni, obenem pa tudi razumejo prostorsko stisko podružnice Ljubno ob Savinji, kjer večje količine pripomočkov za inkontinenco in zdravila, ki se izdajajo redko, naročijo dan ali dva pred prevzemom po telefonu ali osebno.

Rezultati (povprečna ocena):

 

Ocena

2018

Ocena

2019

Farmacevt posluša in svetuje

4,97

4,96

Farmacevt ne dela razlik med bolniki

4,87

4,96

Farmacevt je pripravljen stopiti v stik z zdravnikom

4,84

4,78

Ni nepotrebnega čakanja

4,90

4,85

Zasebni prostor

4,25

4,26

Urejenost lekarne

4,44

4,52

Vidnost oznak, napisov in oglasne deske v lekarni

4,70

4,85

Dobra založenost z zdravili na recept

4,74

4,67

Velika izbira zdravil brez recepta

4,77

4,78

Označenost lekarne (smerokazi, table)

4,61

4,85

Povprečna ocena

4,71

4,75Kazalci obremenjenosti zaposlenih

 

2017

2018

2019

Število prebivalcev / farmacevta

2452,5

2463,3

2471

Število izdanih receptov / farmacevta

18.743

19.148

19.674

Število opravljenih točk / farmacevta / leto

16.375

16.530

16.852

Delež intervencij v vseh izdanih receptih

2,66%

2,5%

1,94%

Delež strokovnih intervencij

86,62%

89%

88,35%

Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne intervencije

5,39%

8,97%

15,41%