Preskoči na glavno vsebino

Kakovost

Kazalniki kakovosti za JZ Lekarno Mozirje za leto 2022

Anketa obiskovalcev lekarn

V obdobju med 6. in 17. februarjem smo zbirali ankete uporabnikov, ki obiskujejo vse 3 enote našega javnega zavoda (Mozirje, Ljubno in Nazarje). Skupaj smo zbrali 81 veljavnih anket (50 Mozirje, 17 Ljubno in 14 Nazarje), 4 niso bile popolnoma izpolnjene in jih zato pri obdelavi nismo upoštevali. Vprašalnik je bil skoraj enak kot lanski, z izjemo zadnjega, 8. vprašanja, ki smo ga malo obrnili.

Iz odgovorov je razvidno, da so obiskovalci z lekarniškimi storitvami v našem zavodu v primerjavi s preteklim letom nekoliko bolj zadovoljni. S trditvama, da je svetovanje razumljivo in strokovno ter da so zaposleni prijazni, so se strinjali skoraj vsi anketiranci. Precej se je zmanjšal delež anketirancev, ki se delno ali ne strinjajo s 3. in 4. trditvijo. V času pandemije Covida-19 so se pričakovanja uporabnikov glede farmacevtskih intervencij precej dvignila – zdravniki (vsaj v našem lokalnem okolju) so postali težje dostopni, sestre se velikokrat niso oglašale na telefon… Ljudje so zato velikokrat pričakovali od nas, da bomo klicali v ambulanto za vsak manjkajoč recept, ki so jim ga po telefonu sicer obljubili. Situacija se je sedaj nekoliko umirila, zato so se tudi pričakovanja uporabnikov nekoliko zmanjšala, pa tudi zaposleni smo se nekoliko prilagodili – v kolikor je intervencija potrebna in če le čas dopušča, se potrudimo in pokličemo v ambulanto. Reklamacij imamo malo, se jih pa trudimo karseda hitro rešiti v korist pacientov. Zaloge posamezna enota vedno prilagaja sproti, glede na povpraševanje. Smo zelo fleksibilni, tudi če določenega artikla ni na zalogi, ga naročimo in dobavimo v najkrajšem možnem času (med tednom včasih še isti dan, sicer pa naslednji delovni dan). V zadnjem času predstavlja velik problem pomanjkanje nekaterih zdravil (predvsem oblik za otroke, pa tudi nekaterih za odrasle, ki nimajo nadomestila).

Rezultati (povprečna ocena):

 

 Vprašanja

Ocena 2021

Ocena 2022

1.

Svetovanje je razumljivo in strokovno.

4,825

5,06

2.

Zaposleni so prijazni.

4,8

5,04

3.

Če je potrebno, farmacevt v lekarni stopi v stik z mojim zdravnikom.

4,625

4,91

4.

Zaposleni se trudijo, da ne čakam po nepotrebnem.

4,75

4,99

5.

Reševanje reklamacij je ustrezno (hitro).

4,8

5,04

6.

Lekarniški prostori so primerno urejeni.

4,9

4,96

7.

Založenost lekarne z zdravili/ostalim blagom je ustrezna.

4,75

4,94

8.

Dostopnost do lekarniških storitev se v času pandemije Covid-19 ni spremenila.

4,7

4,86

 

Povprečna ocena

4,77

4,98

Poslovni kazalnik za gospodarnost

 

2021

2022

Celotni prihodki

5.035.003

5.689.681

Celotni odhodki

4.862.400

5.487.558

Koeficient

103,54 %

103,68 %


Kazalnik obremenjenosti zaposlenih

 

2019

2020

2021

2022

Število prebivalcev / farmacevta

2471

2096

1973

1746

Število izdanih receptov / zaposlenega farmacevta

19.674

17.446

16.420

15.474

Število izdanih receptov / farmacevta iz ur

 

 

19.157

19.045

Število opravljenih točk / zaposlenega farmacevta / leto

16.852

14.344

13.591

13.881

Število opravljenih točk / farmacevta iz ur / leto

 

 

15.856

17.085

 

Kazalnik farmacevtskih intervencij

 

2019

2020

2021

2022

Delež intervencij v vseh izdanih receptih

1,94%

1,4%

1,7%

1,2 %

Delež strokovnih intervencij

88,35%

89,0%

91,8%

87,5 %

Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne

15,41%

21,7%

22,0%

30,7 %