Preskoči na glavno vsebino

POLITIKA INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA LEKARNE MOZIRJE zajema:

•    stalen proces izboljšav zavoda,

•    zavezo vodstva, da se izpolnjujejo vsaj minimalne zakonske zahteve s področja  varnosti in zdravja pri
     delu in zavezo vodstva za sodelovanje na tem področju,
•    upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in vseh zainteresiranih strani,
•    nenehno izboljševanje naših storitev in izobraževanja,
•    stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja uporabnikov lekarniških storitev,
•    stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih in drugih zahtev,
•    skrb za zdravo in varno delo zaposlenih in
•    stalno izboljševanje komunikacij.

POSLANSTVO IN VIZIJA LEKARNE MOZIRJE

V lokalnem okolju želimo biti prepoznani po kvalitetnem in odgovornem delu ter korektnem odnosu do naših obiskovalcev. Naše najpomembnejše poslanstvo je kvalitetna preskrba prebivalcev s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za njihovo pravilno in varno uporabo.

Hiter razvoj stroke in pojav novih izdelkov na trgu, zahtevata od zaposlenih nenehno nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanja, ki pa ga z  velikim veseljem prenašamo tudi na mlade. Že vrsto let smo imenovani za učni zavod in omogočamo opravljanje pripravništva in praktičnega usposabljanja bodočim delavcem v farmacevtski stroki.

Zagotoviti želimo dobre delovne pogoje in prijazno delovno okolje, ker le tako lahko obiskovalcem nudimo najboljše možno svetovanje ter preskrbo z zdravili.

Direktorica:

Rosita Aubreht mag. farm.
julij 2017